Jak złoto oddziałuje na waluty?

Jak złoto oddziałuje na waluty?

Warto przeczytać

Nawet jeśli metal nie jest już wykorzystywany jako podstawowa forma płatności w krajach rozwiniętych, żółty metal nadal ma duży wpływ na wartość walut. Ponadto istnieje silna korelacja pomiędzy jego wartością a wysokością obrotu walutami na giełdach zagranicznych.

Aby zilustrować związek między handlem złotem a handlem walutami obcymi, należy wziąć pod uwagę pięć ważnych cech złota:

Złoto było kiedyś używane do tworzenia rezerw walut wolnorynkowych

Już w Cesarstwie Bizantyjskim wykorzystywano złoto do obsługi walut fiducjarnych czyli tych, które w kraju pochodzenia uważane są za prawny środek płatniczy. Złoto było również używane jako światowa waluta rezerwowa przez prawie cały XX wiek. Stany Zjednoczone stosowały standard złota aż do 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon zaprzestał jego stosowania.

Do czasu rezygnacji z parytetu złota, kraje nie mogły tak po prostu drukować swoich walut. Papierowe pieniądze musiały być wsparte taką samą ilością złota w swoich rezerwach (wtedy, podobnie jak obecnie, kraje utrzymywały zapasy złota). Chociaż parytet złota już dawno przestał istnieć w krajach rozwiniętych, niektórzy ekonomiści uważają, że powinniśmy do niego powrócić z powodu zmienności kursu dolara amerykańskiego i innych walut. Uważają, że ograniczyłoby to ilość pieniędzy, które kraje mogłyby drukować.

Złoto jest używane do zabezpieczenia przed inflacją

Inwestorzy zazwyczaj kupują duże ilości złota, gdy ich kraj doświadcza wysokiego poziomu inflacji. Popyt na złoto rośnie w okresach inflacji ze względu na jego nieodłączną wartość i ograniczoną podaż. Ponieważ nie można go rozwodnić, złoto jest w stanie zachować wartość znacznie korzystniej niż inne postacie waluty.

Przykładowo, w kwietniu 2011 r. inwestorzy obawiali się spadku wartości waluty USD i doprowadzili cenę złota do oszałamiającego poziomu 1500 dolarów za uncję. Świadczy to o niskim poziomie zaufania do walut na rynku światowym i o tym, że oczekiwania co do przyszłej stabilności gospodarczej były ponure.

Cena złota ma wpływ na kraje, które go importują i eksportują.

Wartość waluty narodowej jest silnie związana z wartością jej importu i eksportu. Kiedy kraj importuje więcej niż eksportuje, wartość jego waluty spada. Z drugiej strony cena waluty będzie wzrastać, gdy kraj jest eksporterem netto. Tak więc kraj, który eksportuje złoto lub ma dostęp do rezerw złota, doświadczy wzrostu siły swojej waluty, jeśli ceny złota wzrosną. W ten sposób wzrośnie wartość całego eksportu kraju.

Inaczej mówiąc, wzrost cen złota może spowodować nadwyżkę handlową lub pomóc zrekompensować deficyt towarowy. Z drugiej strony kraje będące dużymi importerami złota nieuchronnie będą dysponowały słabszą walutą, kiedy cena złota wzrośnie. Na przykład kraje, które specjalizują się w produkcji wyrobów na bazie złota, ale nie posiadają własnych rezerw, będą znaczącymi importerami tego surowca. Będą więc szczególnie wrażliwe na wzrost cen tego metalu.

Zakupy złota mają tendencję do obniżania wartości waluty używanej do jego zakupu.

Kiedy banki centralne kupują złoto wpływa to na podaż i popyt waluty krajowej i może prowadzić do inflacji. Wynika to głównie z faktu, że banki polegają na drukowaniu większej ilości pieniędzy, aby kupić złoto, a tym samym stworzyć nadwyżkę podaży waluty.
Ceny złota są często wykorzystywane do mierzenia wartości waluty lokalnej.

Wielu ludzi błędnie wykorzystuje złoto do wyceny wartości pieniądza danego kraju. Chociaż niewątpliwie istnieje związek między cenami złota a kursem waluty, nie zawsze jest to związek przeciwstawny.

Na przykład, jeśli istniałby wysoki popyt ze strony przemysłu, który wymaga złota do celów produkcyjnych, spowodowałoby to wzrost cen złota. Nie będzie to jednak miało nic wspólnego z lokalną walutą, która może być jednocześnie bardzo wysoko wyceniana. Tak więc, podczas gdy cena złota może być często używana jako odzwierciedlenie wartości dolara amerykańskiego lub dowolnej innej światowej waluty, należy przeanalizować okoliczności, aby ustalić, czy odwrotna zależność jest właściwa.

Podsumowanie

Złoto ma ogromny wpływ na wartość walut światowych. Nawet jeśli zrezygnowano z parytetu, złoto jako towar może zastępować waluty i być wykorzystywane jako skuteczne zabezpieczenie przed inflacją. Nie ma wątpliwości, że złoto nadal będzie odgrywać integralną rolę na rynkach walutowych. Dlatego też jest to metal, który należy obserwować i analizować pod kątem jego wyjątkowej zdolności do reprezentowania kondycji zarówno gospodarki lokalnej, jak i międzynarodowej.

0 0 votes
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments