Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji wszystkiej i przychody z tytułu wkładu w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r.

Poradnik klienta

Kwoty subwencji ogólnej i zyski z tytułu wkładu w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i środkach zwróconych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty przychodów z tytułu PIT, bowiem w tekście nieuchronnego wstrząsu w samorządowych finansach pewno się okazać, że przez każdy czas podobnych nie zobaczymy.

Wiedzę o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i środkach zwróconych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 r. Ministerstwo Finansów zwróciło na prostej właściwości internetowej. W opublikowanych zestawieniach podane są kwoty części oświatowej i popularni równoważącej subwencji ogólnej (zbudowanie w I kwartale i pomysły na cały rok 2020), dochody JST z tytułu wkładu w podatku dochodowym z osób fizycznych, a także wpłatach na rata równoważącą subwencji ogólnej (zbudowanie w I kwartale i pomysły na cały rok 2020).

Wydane przez resort dane umieszczamy w sumy w terenie „multimedia”. W tekście stworzonego przez epidemię tąpnięcia w roli również jego pewnych skutków dla dochodów samorządów, warto zwrócić uwagę na zdobyte poprzez nie w głównym kwartale zyski z PIT (w obecnym etapie skutki ekonomiczne epidemii więcej nie odnalazłyśmy się w dużej rozciągłości, gdyż do połowy marca gospodarka normalnie funkcjonowała), gdyż może się okazać, że wyprodukowanie ich na całym okresie w innych kwartałach pewno być wyjątkowo złożone, lub nawet niemożliwe.

– Tak no to, co się w niniejszej chwili dzieje, przypomina jazdę na rowerze, jeśli ktoś wkłada nam patyk w wysokie koło. Nagle lecimy, więcej nie spadliśmy, nic nas jeszcze nie boli, a za chwilę ten upadek nastąpi – tak obrazowo opisywał tę sytuację prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

A więc utrzymując się tej metafory, przed nieuchronnym upadkiem do budżetu Wrocławia tytułem dochodów PIT w głównym kwartale obecnego roku trafiło 248,6 mln zł, Bydgoszczy – 87,6 mln zł, Lublina – 88,5 mln zł, Łodzi – 196,8 mln zł, Krakowa – 301,8 mln zł, 1,046 mld zł, Opola – 39,2 mln zł, Rzeszowa – 51,7 mln zł, Białystoku – 73,8 mln zł, Gdańska – 158,6 mln zł, Katowic – 98,4 mln zł, Kielc – 51 mln zł, Olsztyna – 47 mln zł, Zielonej Góry – 195,7 mln zł, Poznania – 203,5 mln zł, Szczecina – 105,8 mln zł.

W połowie lipca powinniśmy natomiast dowiedzieć się, jak poważny będzie ten prognozowany przez prezydenta Truskolaskiego „upadek”.

zobacz również Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o