Popularny transport drobnicowy

Popularny transport drobnicowy

Poradnik klienta

Spedycja drobnicowa to jeden z najpopularniejszych rodzajów usług transportowych oferowanych na rynku logistycznym. Ze względu na specyfikę tego rodzaju ładunków, najlepiej powierzyć ich przewóz wyspecjalizowanym firmom.

Popularny transport drobnicowy

Spedycja drobnicowa to jeden z najpopularniejszych rodzajów usług transportowych oferowanych na rynku logistycznym. Ze względu na specyfikę tego rodzaju ładunków, najlepiej powierzyć ich przewóz wyspecjalizowanym firmom.

Małe i lekkie towary

Ładunek drobnicowy to lekki towar o niewielkich gabarytach i często o nieregularnym kształcie. Są to najczęściej gotowe wyroby, zapakowane w pojedyncze lub zbiorcze opakowania. Transportuje się je w postaci niedużych pakunków, np. opakowań kartonowych, paczek, skrzyń lub worków. Towar często umieszczany jest na paletach, a na większe odległości przemieszcza się go zwykle z wykorzystaniem kontenerów.

Z transportu drobnicowego chętnie korzystają zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy, a w tego rodzaju usługi świadczą wyspecjalizowani spedytorzy. Warto pamiętać, że część ładunków nie wolno przewozić transportem drobnicowym. Chodzi m.in. o rośliny i zwierzęta, broń oraz materiały wybuchowe, a także biżuterię i papiery wartościowe.

Spedycja drobnicowa, czyli wiele przesyłek i przystanków

Firmy, których główną działalnością jest spedycja drobnicowa dysponują zaawansowanymi systemami ułatwiającymi organizację takich przewozów. Przed rozpoczęciem transportu ładunek drobnicowy należy odpowiednio zważyć i policzyć, gdyż opłata za jego przemieszczanie zależy zwykle od wagi transportu. Ważne jest również zabezpieczenie towaru, głównie poprzez jego właściwe zapakowanie i umocowanie.

Pojedynczy ładunek często nie jest wystarczający, by wypełnić nim cały pojazd. Dlatego powszechną praktyką jest łączenie kilku ładunków w jeden. Spedycja drobnicowa charakteryzuje się zatem licznymi przystankami na trasie w celu odbioru i rozładunku towaru. Przy transporcie drobnicy popularne jest także jednostkowanie ładunku, polegające na tworzeniu kilku opakowań dla jednej jednostki towarowej.

0 0 votes
Oceń