Środki trwałe firmy – czym są i jak dokumentować?

Środki trwałe firmy – czym są i jak dokumentować?

Warto przeczytać

Robienie zakupów do firmy lub działalności gospodarczej powoduje tworzenie się majątku firmowego. Ten z kolei staje się składnikiem rzeczowych aktywów, czyli środkami trwałymi podlegającymi rozliczeniom podatkowym. Co dokładnie można uznać za środki trwałe oraz w jaki sposób należy je dokumentować? Dowiedz się z poniższego artykułu!

Czym są środki trwałe firmy?

Zgodnie z definicją środki trwałe można opisać jako składniki majątku firmowego wyróżniające się długim czasem użytkowania – a więc powyżej 1 roku – zdatnością do użytku oraz postacią rzeczową. Środki trwałe można podzielić na dziesięć grup:

 • grunty,
 • budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego,
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty o ogólnym zastosowaniu,
 • maszyny, urządzenia i aparaty o specjalistycznym zastosowaniu,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu,
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
 • inwentarz żywy.

Co więcej, przedsiębiorca może zaliczyć do środków trwałych przedmioty, które posiadał jeszcze przed założeniem firmy. Warto także wiedzieć, że wszystkie towary, których cena jest wyższa niż 3500 zł, muszą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych – te o niższej wartości możesz zaliczyć do kosztów jednorazowych. Jak zatem przebiega amortyzacja środków trwałych i wyposażenia?

Amortyzacja środków trwałych – poznaj dostępne metody

Amortyzacja środków trwałych jest bardzo opłacalna dla przedsiębiorców – stopniowe zużywanie się wchodzących w ewidencję przedmiotów powoduje zmniejszenie się ich wartości, więc nie należy w bilansach wskazywać na ich początkową wartość. Amortyzacją nazywamy więc wartość odpisywaną w koszty w danym okresie rozrachunkowym. Możemy wyszczególnić 3 metody amortyzacji:

 • metoda liniowa – najpopularniejszy i najprostszy sposób amortyzacji zakładający równomierne zużywanie środków trwałych przez cały czas korzystania z nich;
 • metoda degresywna – ten sposób używany jest w przypadku środków trwałych stanowiących maszyny, urządzenia i środki transportu za wyjątkiem samochodów osobowych. Tutaj wartość amortyzacji jest zmienna, ponieważ zależna jest od wydajności poszczególnych sprzętów;
 • metody naturalne – te sposoby amortyzacji są oparte na nakładach i efektach. Polegają na dopasowaniu rzeczywistego zużycia środków trwałych do odliczenia od podatku. Ze względu na dość uciążliwe rozliczanie takich praktyk, metoda ta jest stosowana bardzo rzadko.

Ewidencja środków trwałych

Zgodnie z przepisami wszystkie środki trwałe wchodzące w skład majątku firmowego powinny być odpowiednio ewidencjonowane. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien dokumentować wszelkie składniki środków trwałych, podając następujące informacje:

 • liczbę porządkową,
 • datę kupienia i przyjęcia do używania towaru,
 • przedstawienie dokumentu poświadczającego nabycie,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • początkową wartość towaru,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania odpisów,
 • zaktualizowaną wartość początkową i kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia (zwiększającą wartość początkową),
 • datę oraz przyczynę likwidacji lub zbycia środków trwałych.

0 0 votes
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments